top of page

Forældresamarbejdet kan udfordre den professionelle, det kan være svært, både at skulle vise hensyn til forældrene og det enkelte barn, samtidig med at have fokus på fællesskabet i daginstitutionen eller skolen.

Metoder der kan benyttes i dette samarbejde er bla. gruppetilgange inspireret af flerfamilieterapien med afsæt i en systemisk tankegang, der inviterer både fagpersonale, forældre og børn ind på samme tid. 

 

Samtidig er det en måde at løse udfordringer med manglende ressourcer i det daglige arbejde med børn og forældre. Når forældrene samles bliver det muligt at formidle budskaber, der ofte kræver mange samtaler i det daglige. Budskaberne kan i gruppen formidles gennem leg, samtale og positivt samvær. Forældrenes deltagelse giver mulighed for at både forældre og personale lærer af hinanden. Dette har jeg afprøvet og udviklet metoder til siden 2010 i Aarhus kommune.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte mig på rundtombarnet@gmail.com eller telefon: 93 83 94 36

Familiegrupper

mig blandt børn og forældre.png

Forældreinddragelse i sprogarbejdet i vuggestuer

I institutioner med mange tosprogede børn er der brug for særlige sprogindsatser. Til dette kan det være en hjælp at invitere forældrene ind 4 - 6 gange om året for at introducere dem til, hvordan de kan støtte deres barns sprogudvikling. Hertil har jeg udviklet materialer og bøger der særligt er egnet til vuggestuebørn. 

Jeg tilbyder kommuner støtte ift. at implementere metoderne.

Jeg underviser personale og ledelse. Undervisningen foregår teoretisk og i praksis i hverdagen.

bottom of page