top of page

Glemmer vi forældrene, når barnet rammer teenageårene?

Opdateret: 17. sep. 2023

Udsatte unge har særligt brug for at skoler, SFOer og klubber husker forældresamarbejdet.


Forældre der er i god kontakt med deres barn, får mulighed for at hjælpe, når det den unge er i probemer.


Unge i dag er udfordret, flere og flere får diagnoser. Selvskade, angst og skolefravær er nogle af de symptomer, der dukker op. I udsatte boligområder er særligt drenge i risiko for at ende i en kriminel løbebane.


Fortrolighed mellem ung og forælder

Kontakten mellem unge og deres forældre er afgørende for at unge kan navigere gennem de mange udfordringer og forandringer, de står over for i teenageårene. Derfor er det væsentligt at skoler og klubber ikke slipper samarbejdet med forældrene i misforstået tro på at selvstændigheden bedst trænes ved mindre kommunikation mellem hjem, skole og klub.

Selvstændigheden trænes ved at den unge ses som medskaber og aktør i eget liv, sammen med de betydningsfulde voksne. Et positivt samarbejde mellem forældre, skole og klub kan bidrage til at skabe et stabilt og støttende hjemmemiljø.

Udsatte boligområder

Særligt forældresamarbejde mellem ungdomsklubber og udsatte forældre i områder med mange udsatte familier kan være en vigtig faktor i at forebygge risikoadfærd. Udsatte forældre kan have en række udfordringer i forhold til at opretholde et positivt forhold til deres børn, herunder socioøkonomiske problemer, manglende sprogfærdigheder, sundhedsproblemer, misbrugsproblemer eller konflikter i familien. Disse problemer kan personalet i ungdomsklubber og skoler spille en vigtig rolle i forhold til at minimere. Når personalet opbygger positive relationer til de unge, skabes der mulighed for at forældrene får tillid til personalet. Særligt klubberne kan tilbyde et trygt og støttende miljø, hvor både forældre og børn kan engagere sig i forskellige aktiviteter og opleve succes og mestring sammen. Forældresamarbejde kan tage mange former i en ungdomsklub, herunder arrangementer hvor både unge og forældre deltager, netværkssamarbejde eller individuelle forløb med forældre og unge. Personalet skal i den sammenhæng turde optræde som rollemodeller både for de unge og forældrene.


Skab dialoger på tværs

Personalet i skoler og klubber kan være med til at skabe gode dialoger mellem forældre og unge. Jeg har udviklet spillet "rundt om teenageren", jeg benytter i mit samarbejde med klubber og skoler. Spillet åbner op for dialoger mellem børnene og deres forældre. Eksempelvis oplever jeg at spørgsmålet, har du være fuld, som både den unge og forældrene skal svare på, åbner op for en meget vigtig snak.


Teenageren har også brug for berøring

Når børn bliver unge, kommer der en større naturlig afstand mellem barnet og de voksne. Bliver afstanden for stor, mister den unge en base, han kan vende tilbage til, når det bliver svært. Noget af det jeg lærer teenageforældre, er at huske at kigge deres barn i øjnene hver dag og sørge for at give kram og måske massage på skulderne. Berøring udløser tilknytningshormoner og er derfor vigtigt at huske. Det skal dog være med respekt for teenagerens grænser.


Teenagespillet kan købes her:


Forfatter Helle Kjær - Rundt om barnet

Kilder


https://sst.dk/da/viden/sygdomme/psykiske-lidelser/boern-og-unge


https://pure.au.dk/portal/files/110535853/Systematisk_kortl_gning_om_for_ldreinvolvering_og_for_ldresamarbejde.pdf


7 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page