top of page

Velkommen til rundt om barnet

skæld ud..jpg

Lær at samarbejde med udsatte børn, unge og forældre og forældre med anden etnisk baggrund end dansk i daginstitutioner, klubber, skoler og sociale indsatser. Så du undgår misforståelser og konflikter, der skader barnet.

Udtalelser fra kunder:

Pædagog i daginstitution "Jeg oplever, efter et forløb med Helle, at det er lettere at sige, det der er svært til forældrene. Jeg er mere afklaret om, hvad min rolle er. Jeg er ikke familiebehandler, men jeg understøtter, at forældrene og jeg har samme formål. Forældrene behøver ikke synes, alt jeg siger er godt, sommetider må de godt synes, jeg er irriterende. Forældrene kan godt lide, jeg er autentisk".

Pædagog i vuggetue: "Jeg er blevet mere tryg i min rolle som pædagog overfor forældrene. Jeg skal ikke diskutere med forældre, hvem der har ret. Jeg skal tale ud fra min kontekst en børnehave, hvor det handler om, fællesskaber, læring, udvikling og socialisering. Forældrene taler om, hvad der er vigtigt derhjemme".

Udtalelse fra mor: "Helle hjalp os med samarbejdet med pædagogerne i vores søns børnehave. Samarbejdet var gået i hårdknude, fordi vores søn var meget udadreagerende. Helle hjalp både os og pædagogerne til at forstå, hvordan vi hver især bedst hjælper vores søn. Vi forstår nu, at pædagogerne bare vil hjælpe os"

Helle Kjær ejer af Rundt om barnet

About

Jeg er socialrådgiver, Cand. Soc., supervisor og familieterapeut med speciale indenfor: udsathed, integration, børn og unge med diagnoser og det udfordrende forældresamarbejde. Jeg afholder kurser og supervision i forældresamarbejde, forældresamtaler og tværfagligt samarbejde både fysisk og online. Desuden uddanner jeg medarbejdere i facilitering af socialt arbejde - kig i webshoppen, kig dig omkring på siden og tilmeld dig gerne mit nyhedsbrev.

IMG_0559.JPG
Contact
bottom of page