top of page

Velkommen til Rundt om barnet

mig_edited_edited.png

Jeg klæder professionelle på til at møde udsatte børn, unge og deres forældre, således at der skabes et positivt samarbejde omkring barnet.

Du kan få hjælp til:

                                             

Samtalen med forældrene


  • Netværksmødet


  • Samtalen med barnet og den unge.


  • Undervisning i hvordan du arbejder i samspillet mellem forældre - barn individuelt eller i familiegrupper.

  •  


 

Udtalelser fra kunder:

Annika Bech leder af fritids- og ungdomsklub:

 

"Helles supervision er med til at sikre en form for sammenhørighed blandt medarbejderne og har helt sikkert styrket det kollegiale fællesskab i personalegruppen. 

 

Derudover er supervisionen et vigtigt redskab for os i ledelsen til at sikre godt arbejdsmiljø og undgå udbrændthed og omsorgstræthed blandt personalet. 

 

En af de gode ting ved Helles måde at køre supervision på, er at alle kommer på banen. Hun er god til at skabe tryghed for deltagerne og sikrer sig altid, at alle er ok med de ting der bliver sagt eller spurgt til - samtidig med at spørgsmålene udfordrer os tilpas, til at se tingene fra nye perspektiver. 

 

Helle er så rutineret og dygtig, at hvis der opstår nye behov eller vi bliver optagede af andre emner, end dem vi har aftalt - så griber hun det og sørger for, at vi bruger tiden på det, der er vigtigt. 

Helle sørger altid for, at der bliver fulgt op på de ting, der var på sidst. Dette er med til at skabe noget kontinuitet og samtidig sikre at supervisionen får en betydning i praksis". 

 

Sine Junge Leder i Tumlehøjen, Aarhus V:

 

"I Tumlehøjen har vi en mangfoldig børnegruppe. Det betyder at medarbejderne er spændt ud mellem
mange forskellige behov både hos forældre og børn. Nogle gange har vi brug for ekstern hjælp.
Vi har samarbejdet med Helle Kjær i mange år. Vi har brugt hende til supervision både individuelt og i
grupper. Vi har også brugt hende til at give sparring direkte i forældresamarbejdet, og til at lede møder, hvor der er noget på spil.
Helle har en stor viden om både lovgivning, pædagogik, udviklingspsykologi, kulturforståelse og kommunikation. Hun er derfor meget efterspurgt hos medarbejderne i Tumlehøjen.


Udtalelse fra mor: 

 

"Helle hjalp os med samarbejdet med pædagogerne i vores søns børnehave. Samarbejdet var gået i hårdknude, fordi vores søn var meget udadreagerende. Helle hjalp både os og pædagogerne til at forstå, hvordan vi hver især bedst hjælper vores søn. Vi forstår nu, at pædagogerne bare vil hjælpe os"

Helle Kjær - indehaver af Rundt om barnet

About

Er du socialrådgiver, pædagog, lærer eller sundhedspleje og møder børn og unge, du har svært ved at bringe i trivsel, forstår jeg hvor du står. DU oplever muligvis, at du lige så godt kan kaste håndklædet i ringen og blive frisør (ikke et ondt ord om det, jeg er virkelig imponeret over at min frisør lykkes med at rede mine lokker gang på gang). Du ønsker dog med din uddannelse, at gøre en forskel for dem der har det svært, men oplever, det er svært at komme nogen vegne. Hvorfor skriver jeg det, fordi jeg kender det selv, jeg har stået og står i det igen og igen. Det jeg oplever, hjælper er støtte fra én der har gået vejen selv. Den støtte har jeg selv været heldig at modtage fra dygtige mentorer og supervisorer. I dag tilbyder jeg selv min hjælp til dig eller din arbejdsplads, når du møder børn og unge der udviser tegn på: mistrivsel, selvskade, kriminel-adfærd eller andre vanskeligheder, der gør det svært at inkluderer dem i fællesskaber.

Jeg er socialrådgiver, Cand. Soc., supervisor og familieterapeut med speciale indenfor: udsathed, integration, minoriteter, børn og unge med diagnoser og det udfordrende forældresamarbejde. Jeg afholder kurser og supervision i udsatte børn og unge, forældresamarbejde, forældresamtaler og tværfagligt samarbejde både fysisk og online. Kig dig omkring på siden og tilmeld dig gerne mit nyhedsbrev.

Rundt om barnet er en ikke-politisk virksomhed, der ønsker at fremme lige vilkår for ALLE børn uanset barnets baggrund, ophav, religiøse eller kulturelle forskelle. Derfor deltager jeg ikke i arrangementer eller debatter med en politisk agenda. Jeg opererer indenfor den danske lovgivning, der omfatter dagtilbudsloven, FNs børnekonventioner og ServiceLoven.

Rundt om barnet tror på fællesskaber, rummelighed og mangfoldighed. Det er min fornemmeste opgave at lade ALLE børns stemmer blive hørt, samtidig skal alle forældres deltagelsesmuligheder øges, hvilket kræver viden om forskellige livsformer og kendskab til, hvordan forældre støtter børn indenfor rammerne af samfundet.

Contact
bottom of page