top of page

Netværksmøder

Jeg tilbyder facilitering af netværksmøder i daginstitution, skoler, klubber og socialforvaltningen omkring børn og unge. Jeg faciliterer gennem modellen "Rundt om barnet". Modellen er inspireret af løsningsfokuserede og systemiske tilgange. Modellen muliggør, at der tales om barnet anerkendende uden at dømme, hvad er godt eller skidt. Der tales om, hvordan barnet ER i stedet for hvordan barnet BURDE være. Desuden tales ud fra barnets perspektiv og ud fra drømme og ønsker omkring barnets liv nu og her og i fremtiden. Aftalerne efterfølgende bærer derfor præg af temaer, de voksne skal arbejde med for at støtte barnet i at være den barnet ER i fællesskab med andre børn og voksne.

Jeg tilbyder desuden personale oplæring og undervisning i afholdelse af netværksmøder.

Læs evt. mere i dette masterprojekt fra Aalborg Universitet:

https://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/rundt-om-barnet-et-effektfuldt-tvaerfagligt-moede(0ef3dbf6-7d1d-4355-93b7-30c26e602b57).html

bottom of page