top of page

Børn i udsatte positioner

Et særligt fokus i Rundt om Barnet er børn i udsatte positioner, altså hvordan sikrer de voksne omkring børnene, at de får muligheder for at udvikle sig og leve et liv på lige fod med andre børn. At skabe nye muligheder for børn i udsatte positioner kræver evnen til at kunne arbejde i kompleksitet og sommetider kaos. 

Jeg arbejder i tre niveauer, der påvirker barnets livschancer:

 -Barnet (hvad sker der i barnet, hvad oplever barnet og hvordan forstår barnet sig selv og sine omgivelser)

 -De nære omgivelser (forældrene, søskende, venner, lærere, pædagoger m.fl.)

 -De andre (eksempelvis ledelse, sundhedspleje og socialrådgivere)

Barnet

Jeg underviser og træner personale i at samtale med børn i alle aldre. Hvordan lytter man til børn og skaber et rum for, at børn får mulighed for fortælle om deres liv. Samtidig træner jeg medarbejdere i, hvordan de skaber forandrende dialoger med børn og unge. 

De nære omgivelser

Jeg underviser personale i at afholde forældresamtaler, forældremøder, netværksmøder med modellen Rundt om barnet. Desuden hjælper jeg med at skabe mulighed for at arbejde på tværs af organisationer. Jeg arbejder med det vi i dag vil kalde relationel velfærd frem for system velfærd. Reelt socialt arbejde handler for mig om,at social-arbejderen møder borgeren som en aktør i eget liv, der selv er en del af løsningen. Dermed benytter jeg løsningsfokuserede tilgange og mesterlæren, som principper for måder vi møder udsatte borgere.

De andre

Ledelse og socialrådgivere er vigtige parter ift. at børn får lige muligheder. Lederen skal understøtte personalet, således at de både har kvalifikationer, tiden og støtten til at hjælpe børn og forældre.

Socialrådgivere der arbejder med udsatte børn og unge tilbyder jeg redskaber til og viden om, hvordan man taler med børn og unge. Med den kommende barnets lov i januar 2024, vil barnets rådgiver skulle arbejde i et niveau, hvor de kommer tættere på familierne. Dette betyder socialrådgivere skal arbejde med relationel velfærd og dermed i en eller flere perioder af barnets liv, bliver en del af de nære omgivelser. 

 

bottom of page