top of page

forældremødeR i dagtilbud og skole

At holde forældremøder er en del af pædagogens og lærerens kerneopgave. Desværre oplever mange, at de ikke er klædt på til opgaven. Møderne bliver derfor ofte brugt til at give fælles information og meget lidt på dialog mellem forældre og professionelle. 

For at holde et godt forældremøde er det først og fremmest vigtigt at gøre sig klart, hvorfor man holder mødet, og hvad man vil have ud af mødet. Dette er indlysende, men hvis du tænker efter, hvad vil du så svare? Typisk svar er, at forældrene skal vide, hvad vi skal lave det næste stykke tid, så de kan bakke op. I denne tilgang ligger vi ikke op til inddragelse eller medbestemmelse ofte med det resultat, at forældrene ikke bakker op, da de blot opfatter det som information, de ikke skal handle på.

Ønsker vi, at forældrene bakker op, må vi også inddrage forældrene og ikke kun informere dem.

 

Hvad kræver det inddragende forældremøde?

Det korteste svar er mod! Det kræver at personalet tør slippe kontrollen og lade det der opstår opstå.

Eksempel

Personale i børnehave ønskede, at forældrene lavede flere ting med deres børn. Personalet introducerede vendespil på mødet, som forældrene klippede og klistrede, så de kunne spille med deres børn derhjemme. Derudover var personalet i dialog med forældrene om, hvad de lavede med børnene i hjemmet. Forældrene var efter mødet taknemmelige for den direkte måde mødet var afholdt på og børnene havde efterfølgende spillet med forældrene. I første omgang syntes personalet, det var grænseoverskridende, at skulle lave noget med forældrene i stedet for bare  at informere dem.

Andre møder drejer det sig om at forældrene kan stille spørgsmål til personalet og hinanden, der skal pædagogen turde at være åben overfor delte meninger og samme tid være afklaret om sit eget pædagogiske ståsted.

Jeg underviser pædagoger og lærer i, hvordan de selv kan afholde inddragende forældremøder. Herunder hvordan de finder modet og ligger kontrollen væk.

Jeg afholder også selv forældremøder med temaer, der er relevante for den enkelte institution.

Temaer jeg har erfaring med:

  • Stop jeg bliver vred"- om forældre afmagt og alternativer til skæld ud.

  • "Pyh det weekend, hvad skal jeg lave med mit barn?"

  • "Robuste forældre og robuste børn" - Hvad er robusthed og hvorfor er det så vigtigt i dag."

  • "At være forældre i Danmark" Oplæg for nye forældre i Danmark. Om demokratiske forståelser, sprogbarriere og tillid og åbenhed i samarbejdet med skole og institution.

Afholdelse af forældremøder på 1½ time koster 3500 kr inkl. moms uafhængigt af antal deltagere.

bottom of page