Ekstern supervision til fagpersonale og ledelse

For at understøtte faglig udvikling og kvalitet i den daglige pædagogik og forældresamarbejde kan supervision af personalet være en aktiv medspiller. Supervisionen sætter fokus på personalets faglige udvikling henimod bedst muligt at løse deres opgave med børn og forældre. Dette er med til at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Desuden kan det sikre at personalet oplever sig klædt på til opgaven. Dermed forebygger supervision udbrændthed og stress.

Jeg tilbyder supervision med særligt fokus på opsporing, tidlig indsats og forældresamarbejde. Det gør jeg ved at have fokus på tilknytningsteori, viden om trivsel, sundhed og andre sociale faktorer der spiller ind i forhold til børns livschancer. Supervisionen følges op således at nyerhvervet viden og erfaring implementeres i praksis og ikke blot bliver løsrevet refleksioner.

Jeg udbyder gruppe og individuelle supervisioner samt undervisning for pædagoger og ledere.

IMG_0819_edited_edited.jpg

Evaluering og opfølgning

Ved igangsættelse af tiltag i daginstiutioner, har jeg udviklet evalueringsmateriale i form af registreringsskemaer, spørgeskemaer og interviewguides, der kan bruges både ift. ansatte og forældre.

Skemaerne tilpasses den enkelte indsats, således at de er enkelte at bruge og giver de svar vi har brug for, når vi skal se om indsatesen virker.

Indsatserne rettets på baggrund af evalueringerne til, således at de passer bedst muligt til den enkelte målgruppe.