top of page

Forældremøder i daginstitutioner, klub og skoler

 At holde forældremøder er en del af pædagogens og lærerens kerneopgave. Desværre oplever mange, at de ikke er klædt på til opgaven. Møderne bliver derfor ofte brugt til at give fælles information og meget lidt på dialog mellem forældre og professionelle. 

 

​Særligt når vi møder familier, der kommer med en baggrund, hvor de enten ikke er født eller opvokset i Danmark eller af andre årsager, har manglende kendskab til det danske institutions- og skoleliv, bliver det væsentligt at møderne har et konkret indhold.​

 

For at holde et godt forældremøde er det først og fremmest vigtigt at gøre sig klart, hvorfor man holder mødet, og hvad man vil have ud af mødet. Dette er indlysende, men hvis du tænker efter, hvad vil du så svare? Typisk svar er, at forældrene skal vide, hvad vi skal lave det næste stykke tid, så de kan bakke op. I denne tilgang ligger vi ikke op til inddragelse eller medbestemmelse ofte med det resultat, at forældrene ikke bakker op, da de blot opfatter det som information, de ikke skal handle på.

 

​Ønsker vi, at forældrene bakker op, må vi også inddrage forældrene og ikke kun informere dem.

bottom of page