top of page

Integration i dagtilbud og skole

Integrationsopgaven i dagtilbud, skole og fritidslivet er væsentlig. Det er derfor vigtigt, at forældre og personale samarbejder om barnet. Viden om hvordan personalet kan skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle slags børn og forældre kan deltage er afgørende for at integrationen lykkes.

Har din institution, skole eller fritidsforening brug for viden om, hvordan I gør. Yder jeg konsulentbistand ift. dette. Jeg holder endvidere oplæg og foredrag for professionelle og forældre. 

Kontakt mig gennem kontaktformularen.

 

bottom of page