top of page

Pris

2.500 kr

Tid

22. april kl. 9.00 - 15.00

Sådan håndterer du den svære forældresamtale i daginstitution - kursus i Aarhus

Indhold

Synes du det kan være svært at afholde forældresamtaler, således at samtalerne fører til et godt samarbejde rundt om barnet? Eller kunne du tænke dig at blive bedre til at formidle svære problemstillinger til forældrene. Så er dette kursus noget for dig.

På kurset bliver du undervist af supervisor og familieterapeut Helle Kjær.

Du får viden om:

-Hvordan du indkalder til samtalen
-Hvordan du bruger modellen ”Rundt om barnet”
-Hvordan du lytter aktivt og samtidigt får dine egne budskaber igennem
-Gode måder at stille spørgsmål
-Hvordan du sikrer dig, at I efter samtalen har et fælles udgangspunkt for samarbejdet omkring barnet.


Rundt om barnet modellen er oprindeligt udviklet af Helle Kjær til at netværksmøder omkring børn. Modellen er dog særdeles velegnet til at benytte ved samtaler, hvor vi oplever, der er udfordringer med barnet. Disse samtaler oplever vi som professionelle ofte er svære at afholde. Sommetider udskyder vi samtalen, fordi vi ved den kan blive ubehagelig, eller at forældrene kan blive vrede eller kede af det. Det er derfor en hjælp at have en model, vi kan støtte os til. Modellen skaber mulighed for både at anerkende barnet og samtidig tale om det, der er svært. Rundt om barnet modellen er dynamisk og flytter hele tiden perspektivet i retning af, hvor det er relevant at sætte ind med forandringer. Ved at tale om drømme for barnet, bliver samtalen både omsorgsfuld og forandrende.Udtalelser fra forældre om rundt om barnet samtale:


”Jeg oplever for første gang, at der blev lyttet til mit perspektiv, jeg fik mulighed for at tænke over, hvordan vi bedst hjælper Jonatan”.


”Jeg oplevede pædagogen var god til at lytte og kom med ideer, vi kan prøve af derhjemme”.


”Jeg ville ønske de samtaler, der har været om mine ældre børn, havde været på samme måde, så var jeg aldrig blevet så ked af det, når jeg kom hjem fra en samtale”.Udtalelser fra pædagoger der arbejder med rundt om barnet:


”Det gør rammen for samtalen nemmere, samtalen bliver både en forandrende proces for mig og forældrene”.


”Det er en ny måde at afholde forældresamtale på, det kræver, at man tør være åben og nysgerrig og ikke nødvendigvis vide alt på forhånd”.

Kurset afholdes Vester Allé 8 Aarhus, der er sandwich, vand og kaffe med sødt inkluderet i prisen.

underviseren

Helle Kjær

Helle Kjær

Jeg har siden 1999, arbejdet med socialt udsatte børn og unge samt deres forældre som socialrådgiver og terapeut. Desuden har jeg undervist og superviseret pædagoger omkring forældresamarbejde i landets daginstitutioner. Jeg har kontinuerligt uddannet mig indenfor feltet og har bl.a. pædagogisk diplom i supervision, organisationer og neurologi, motorikassistentuddannelse samt procesfacilitator uddannelsen fra Attractor. Til sommer kan jeg desuden kalde mig Kandidat i socialt arbejde.

bottom of page